Stresslijn ontwikkelingsanamnese

Video met uitleg

We weten uit vele onderzoeken dat er een verband is tussen gebeurtenissen die er geweest zijn en de (gezondheids)ontwikkeling van op de langere termijn. We noemen dat ook wel ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s). Je wil deze ingrijpende jeugdervaringen dan ook samen met het gezin in beeld hebben. In dit filmpje demonstreren we hoe je dit samen met ouders kan doen. 

Voordelen van tijdlijn inzetten

Het inzetten van een tijdlijn, wordt in verschillende psychologie stromingen gedaan. Maar ook in het onderwijs en bij bedrijven is dit vaak een krachtig middel. Het geeft namelijk heel visueel aan, wat er allemaal gebeurd is en in welke volgorde dat heeft plaats gevonden. En dat is bij het werken met gezinnen die veel meegemaakt hebben, vaak extra helpend.  

Ordent informatie, die vaak als onsamenhangend onthouden is bij ouders

Een tijdlijn geeft overzicht, over gebeurtenissen die zijn geweest en/of die nu nog doorlopen en hoelang dit heeft plaats gevonden

Alle betrokken kunnen de tijdlijn aanvullen, zodat je het verhaal chronologisch en compleet maakt. Samen vul je gaten op

Het verhaal in beeld brengen, zet zelfreflectie bij ouders en betrokkenen in gang

Door feiten te onderscheiden van gevoelens en emoties, kan je in beeld brengen in welke mate er spanning is gevoeld

De ingevulde tijdlijn laat ouders en betrokken zien hoe gebeurtenissen uit het verleden, het nu en de toekomst beïnvloeden

Op basis van de tijdlijn kan je met ouders in beeld brengen wat je insteek voor de behandeling wordt (bijvoorbeeld aanpakken waar de meeste spanning was of de gebeurtenis pakken die het nu het meest beïnvloedt).