Stress en onveiligheid signaleren bij jonge kinderen

Video met uitleg

Hoewel jonge kinderen het zelf niet kunnen uiten, weten we uit onderzoeken dat stress uit hun omgeving allerlei effecten kan hebben op hun (lichamelijke) ontwikkeling. 

In de video hiernaast en in de tabel in de IMH Map (en hieronder) vind je handvatten om stress bij baby’s en jonge kinderen te signaleren.

Vecht, vlucht en bevries bij baby's, peuters en kleuters

De tabel die wij gemaakt hebben is slechts een leidraad waar je op kan letten bij baby’s en jonge kinderen. Gedrag is natuurlijk niet zo scherp in te delen in vechten – vluchten – bevriezen. Bovendien weten we dat er nog meer overlevingsmechanismen zijn, zoals je aanpassen aan de situatie en sociaal wenselijk gedrag laten zien. 

Het doel van de tabel is om professionals en ouders die minder kennis hebben van jonge kinderen, scherp te houden op dat wat de allerkleinsten aan stress signalen afgeven. Blijf altijd goed kijken naar de achterliggende reden van het gedrag en betrek ouders en een professionals hierbij, voordat je conclusies trekt. 

Meer weten?

Er valt veel meer te vertellen over (chronische) stress bij baby’s en jonge kinderen. In dit handzame boek van Yael Meijer, lees je laagdrempelige betrouwbare achtergrond informatie over de impact en signaleren van onveiligheid bij jonge kinderen. Liever kijken en luisteren? Bekijk dan de webinar van Yael Meijer over kindermishandeling bij jonge kinderen

Previous slide
Next slide