Samenwerken in driehoeken in je familie

Video met uitleg

Werken vanuit de Infant Mental Health visie betekent dat je heel systemisch denkt en handelt. Je hebt steeds oog voor onderlinge relaties en probeert die te versterken. Op deze pagina vind je diverse materialen die jou en ouders helpen bij het systemisch denken. Daarbij is er specifieke focus voor de dynamiek tussen vader, moeder en kind; oftewel het denken in driehoeken. 

Onderlinge relatie ouders

Op het moment dat twee volwassenen een kinderwens hebben en/of een baby verwachten, verandert er iets. Naast de bestaande relatie, komt er een verantwoordelijkheid bij namelijk die voor het kind. Daarom wordt er binnen de systeemtherapie expliciet gesproken over partnerschap en ouderschap. In dit filmpje hoor je meer over de achtergronden en verschillen tussen deze twee verhoudingen tot elkaar. 

Wisselwerking vader, moeder en kind

Door allerlei processen kan de verhouding tussen vader, moeder en kind onder druk komen te staan. Eén van die processen lichten we hier toe, namelijk die van buitensluiten. Het is erg waardevol om in je werk met gezinnen oog te hebben voor dit soms onbewuste fenomeen. Het is aan jou als IMH professional om patronen in de gezinsdynamiek te herkennen en (al dan niet met hulp van collega’s) bespreekbaar te maken met ouders. 

Zelf aan de slag?

Wil je meer weten over samenwerken in driehoeken in je familie? Of wil je als IMH professional ouders ondersteunen in dit proces? Ga dan aan de slag met deze zelfhulp voor ouders