Ports of Entry

De Ports of Entry is een model van Daniel Stern, dat je kan benutten in de ondersteuning aan gezinnen. Bekijk de video hiernaast over het toepassen van dit model en hoe je jezelf daarmee steeds meerdere mogelijkheden biedt om  aan te sluiten bij de hulpvraag van het gezin. 

Gebruik Ports of Entry

Het model kan je benutten tijdens gesprekken met ouders. Je hebt de verschillende ‘ingangen’ in je achterhoofd en maakt steeds een afweging waar je op insteekt; gedrag dat je ziet, gevoelens die je waarneemt of gedachtes die je opmerkt. Binnen een individu of in de relatie onderling. 

Ook kan je dit model benutten tijdens een casusbespreking; om samen met je team te bepalen op welke lagen je het beste kan insteken. Of gebruik het model als reflectie op je eigen handelen; wat zijn ingangen die je steeds benut? Zijn er andere ingangen die je minder gebruikt? Waarom is dat? En hoe krijg je een goede balans tussen wat je ziet en wat minder zichtbaar is. 

Tip: zoom bij complexe casuïstiek uit en breng naast het gezin ook alle hulpverleners in beeld. Wat zie je gebeuren? Welke Ports of Entry neem je dan waar? En waar steek je dan het beste op in?