IMH vaardigheden

Tien vaardigheden voor in de praktijk

Elk gezin vraagt unieke ondersteuning van een IMH professional. Dat betekent dan ook dat je steeds op maat inspeelt op de hulpvraag van gezinnen. Dat vraagt flexibiliteit van jou als IMH professional, waarbij je vertrouwt op de vaardigheden die jij onder de knie hebt. 

In de trainingen van IMH Nederland, helpen we IMH professionals op weg met verschillende vaardigheden die effectief zijn. We hebben 10 basisvaardigheden beschreven, die je kan toepassen bij casuïstiek van aanstaand ouderschap en het opvoeden van jonge kinderen. Als je deze basisvaardigheden hebt eigen gemaakt, heb je een mooie basis om vanuit de IMH-visie aan te sluiten bij de hulpvragen van gezinnen. 

10 IMH basisvaardigheden

Check in bij jezelf

Het hele plaatje overzien - breed kijken

Speaking for the child en Samenvatten naar de (ongeboren) baby/jonge kind

Versterken van de ouder-kind relatie

Mentaliseren: stilstaan bij gevoelens, gedachtes en lijfelijke ervaringen in het hier en nu

Relaties binnen het gezin in beeld krijgen

Parenthood Constellation herkennen en uitleggen

Ports of Entry kiezen

Ghost and Angels in the Nursery bespreken

Gebruik maken van het moment in de kamer: helpen kijken, vasthouden, kalmeren, praten

Er zijn natuurlijk vele IMH vaardigheden. Deze 10 zijn een selectie. De selectie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in combinatie met praktijkervaring. We hebben de input van de vele cursisten die we getraind hebben, meegenomen. We hebben gekeken: wat gebruiken professionals die starten met werken vanuit de IMH-visie, wat werkt volgens hen in gesprekken met ouders en wat komt vaak terug in het klinisch werk. In aanvullende cursussen van IMH Nederland, komen meer verdiepende vaardigheden terug.