De leerboom

Video met uitleg

Psychiater dr. Stanley Greenspan heeft zich in zijn carrière gericht op kinderen met ontwikkelingsproblemen. Hij heeft 6 mijlpalen beschreven, die kinderen doorlopen op het gebied van emotionele ontwikkeling. Die mijlpalen zijn de basis in de behandeling van kinderen met speciale behoeften. Aandacht hebben voor de emotionele mijlpalen, zorgt dat ook op andere gebieden (zoals motorisch, cognitief en taal/spraak) de ontwikkeling ondersteunt wordt. 

Voor ouders

Om de ontwikkeling van je kind goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om te kijken wat je kind emotioneel gezien nodig heeft. Hoe voelt je kindje zich zo prettig mogelijk? Wanneer staat je kind open om nieuwe dingen te leren? 

De ontwikkeling van je kind als boom

Door een boom te voorzien van de juiste voeding, voldoende zuurstof en zonlicht kan hij groeien en bloeien. Als er sterke wortels zijn en een stevige stam komt een boom mooi in knop. Zie de boom als de ontwikkeling van je kind. En vergelijk de 6 (emotionele) ontwikkelingsfasen met de opbouw van de boom. In welke fase zit jouw kindje nu? En hoe kan jij hem helpen naar de volgende fase?